کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


ذهن احمق_الیور هولمز

الیور هولمز

ذهــن احــمــق مــانــنــد مــردمــک چــشــم مــی مــانـــد ،

هـــر چــقــدر کـــه نـــور بــیــشــتــری بـــه آن بــتـابــد تــنــگ تـــر مـــی شــــود.

الیــــــــــــــــــــــــــــــــور وندل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــولمز 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir