کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مردم حرفی را که زدید_مایا آنجلو

مایا آنجلو

مردم حرفی را که زدید
و کاری را که انجام دادید فراموش می کنند،
ولی احساسی را که در آنها ایجاد کردید،
هیچ وقت فراموش نمی کنند.

مایا آنجلو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir