کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


به آنکه دوست می‌دارم بگویم: “دوستت دارم”…

به آنکه دوست می‌دارم بگویم: "دوستت دارم"…

می ترسم
می ترسم

به آنکه دوست می‌دارم
بگویم:
“دوستت دارم”…

بی تردید
شراب که از سبو
سرازیر شود
اندکی از آن کاسته می‌شود!

نزار قبانی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir