کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مرد بی وطن _ کورت ونه گات

مرد بی وطن - کورت ونه گات

نمی دانم انسان در کره ماه وجود دارد یا نه , اما اگر هست
احتمالا از زمین به جای تیمارستان خود استفاده می کند!

مرد بی وطن – کورت ونه گات
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir