کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


خوشبختی من چیزی نیست جز انقباض چند عضله صورت…

خنده با چروک

خوشـبختی من چیزی نیست جز
انقباض چند عضله صورت !
و سه چین کنار چشـم تو.
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir