کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


می خواهم ذره ذره داشته باشمت اما برای همیشه…

میخواهمت

می خواهم ” ذره ذره ” داشته باشمت
اما برای همیشه
همینقدر که سایه ات بر تنهایی ام باشد
کافیست
”خورشید” نمی خواهم
تو را پنهان می خواهم
برای خودم
تنها برای خودم …
برای قلب کوچکم که جایست برای مهربانی بزرگ تو……!!!!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir