کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


یک بار هم راهش را سمت ما نکرد…

فرسخ

یک بار هم راهش را سمت ما نکرد!

قسمت را می گویم رفیق

همیشه من بودم و قسمتی که

فرسنگ ها با من فاصله داشت

می ترسم روزی بیاید که دیگر

نه راهی برایم مانده باشد نه سمت!!!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir