کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


به کلاغ قصه ها بگویید….

کلاغ

به کلاغ قصه ها بگویید

این قصه هیچ گاه به سر نرسید

همیشه من بودم و عابرانی که گاهی با پوزخند از کنارم می گذشتند

می دانی تنها که باشی مثل مترسک

برای فرار از هجوم تنهایی به نوک زدن کلاغ هم راضی می شوی

تنها که باشی بزرگترین شادی شب هایت

سوسوی چراغ همسایه ات می شود

و بزرگترین دلهره ات خاموشی چراغ همسایه …
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir