کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


سکوت کردم تا دلت برایم تنگ شود … – فراموشی

سکوت کردم

سکوت کردم تا دلت برایم تنگ شود

غافل از این که فراموش میشوم…
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir