کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


تا دوباره دیدنت این تخت خواب را وارونه خواهم خوابید…

خوابیدن بی تو

ﺗﺎ ﺩﻭﺑــــﺎﺭﻩ ﺩﯾﺪﻧﺘــــــــــــ …
ﺍﯾﻦ ﺗﺨﺘــــــــــــ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺘــــــــــــ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗــــﻮ
ﺳــــﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﻟﺘــــــــــــ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ….
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir