کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


حکایت توست که با من اوج گرفتی و شدی مال دیگری

پروانه شدی

کرم زشت بود پیله بست پروانه شد،
زیبا شد رفت
حکایت توست که با من اوج گرفتی و
شدی مال دیگری!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir