کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


بی گمان بایدمعین ودهخدا معنی کنند

اب اقیانوس

بی گمان باید معین و دهخدا معنی کنند

با تماشای تواز نو،واژه’ افسوس’را

مشکلات آب شیرین جهان حل میشود

بالبت وقتی ببوسی آب اقیانوس را!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir