کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


” دلتنگی “، گاهی کانال نامحسوسی ست رو به ” جنون ” !

" دلتنگی "، گاهی کانال نامحسوسی ست رو به " جنون " !

من به فراست، کشف کرده ام که:
” دلتنگی “، گاهی کانال نامحسوسی ست رو به ” جنون ” !
یعنی در برخی موارد چنان پایش را بر خرخره ی فرد می فشارد که
دیوانه وار حاضر است هرکاری برای رفع این عطش باهم بودن، دربرابر فرد مقابلش، انجام دهد!
هرکاری …
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir