کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


تندتر از آب روان عمر روان می گذرد

تندتر از آب روان عمر روان می گذرد

از صدای گذر آب چنان می فهمم

تندتر از آب روان عمر روان می گذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آن قدر سیر بخند که ندانی غم چیست
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir