کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


تنها تو را دوست دارم

ویکتور هوگو

مردی که می گوید تنها تو را دوست دارم
درست شبیه زنی است
که قول داده فقط مغازه ها را بگردد و چیزی نخرد

 ویکتور هوگو
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir

    موضوعات : دیگر