کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زمين از عشق و دوستي سرشار است

زمين از عشق و دوستي سرشار است

دنياي روياي من
من در روياي خود دنيايي را مي بينم که در آن هيچ انساني انسان ديگر را خوار نمي شمارد
زمين از عشق و دوستي سرشار است
و صلح و آرامش ،گذرگاه هايش را مي آرايد
من در روياي خود دنيايي را مي بينم که در آن
همگان راه گرامي آزادي را می شناسند
حسد جان را نمي گزد
و طمع ،روزگار را بر ما سياه نمي کند
من در روياي خود دنيايي را مي بينم که در آن
سياه و سفيد از هر نژادي که هستي
از نعمت هاي گستره ي زمين سهم مي برد
هر انساني آزاد است
شوربختي ،از شرم سر به زير مي افکند
و شادي ، همچون مرواريدي گرا ن قيمت
نيازهاي تمامي بشريت را بر مي آورد
چنين است دنياي روياي من
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir