کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


بی شعوری _ خاویر کرمنت

بی ش,وری

واقعیت تلخ این است که بوی گند بی شعوری
از سراسر دنیای ما به مشام می رسد
و اگر برای زدودن آن کاری بکنیم به فاجعه خواهد انجامید … !
فاجعه آن وقتی است که دیگر این بو را،
از فرط تکرار و عادت احساس نکنیم !

بی شعوری
خاویر کرمنت
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir