کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


من ﺍﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ

من ﺍﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ

خطر در آب زیر کاه بیش از بحر می باشد
من ﺍﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ

صائب
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir