کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مرا تا بزن ، به قرینه هم تا بزن !

مرا تا بزن ، به قرینه هم تا بزن !

مرا تا بزن ، به قرینه هم تا بزن !
میخواهم تنها درگیر نیمه ی خودم باشم.
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir