کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


شور و نشاط عشق برانگیزد

شور و نشاط عشق برانگیزد

محبوب من بیا
تا اشتیاق بانگ تو در جان خسته ام
شور و نشاط عشق برانگیزد

من غرق مستی ام
از تابش وجود تو در جام جان چنین
سرشار هستی ام

من بازتاب صولت زیبایی توام
آیینه ى شکوه دلارایی توام

حميد مصدق
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir