کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


توی زندگیت جزء اون دسته از افرادی باش که …

چشم گرفتن

ﺗﻮﻯِ “ﺯﻧﺪﮔــــــــــــــﻴﺖ”
ﺟــﺰﺀ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻓـــــﺮﺍﺩﻯ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ :
ﺍﮔﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺫﻫـــﻨﺖ ﺑﻴﺎﺩ
ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ…
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir