کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداشت …

روزگار تنها

هــــــــــی روزگـــــار نامــــــــــرد یــــــــــواش
دل مــــــــــا بــــــــ تنهایـــــے عادتـــــ نداشــــــــــت
سپـردیمون دسـت آدم بــــــــــداش
ولــــــــــے خــــــــــب دارم بـــــراش
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir