کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


خواندن نگاه – عاشقانه

نگاه عاشقانه

عشـــــــــــــــــــــــــق مـن
دیگـــر شعـر هایــم تمام شـده…
میشود نــگـاهـــــم را بــخـــوانی؟؟؟
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir