کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


فقط مراقب باش_ گابریل گارسیا مارکز

مراقب باش

همیشه هستند افرادی که تو را می آزارند.
با این همه باز به مردم اعتماد کن!
فقط مراقب باش به کسی که یک بار تو را آزرده؛ دیگر اعتماد نکنی!
.
 گابریل گارسیا مارکز
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir