کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مسئله بهشت يا جهنم کنم

مسئله بهشت يا جهنم کنم،

من تمایلی ندارم خودم را درگير
مسئله بهشت يا جهنم کنم،
چون در هردو قسمت دوستان خوبی دارم!

مارک تواين
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir