کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


شاید سالهابعد …_ پاییز

شاید سالهابعد ...

شاید سالهابعد …

درگذراین پاییزهای گرفته …

وغمیگن …

کسی درکنجی ازدنیا انتظارم را بکشد

کسی که بی تمنا باشد … ناب باشد … بی بهانه تاابد!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir