کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


تنها یک لحظه است_ اموزنده

تنها یک لحظه است

 تنها یک لحظه است که اهمیت دارد
و آن اکنون است
چون فقط این لحظه است که بر آن تسلط دارید 

 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir