کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


اگر می خواهی شخصیت گیرایی داشته باشی – رابرت براولت

حس خوب

اگر می خواهی شخصیت گیرایی داشته باشی،
نباید کاری کنی که دیگران از تو خوششان بیاید؛
بلکه باید کاری کنی که وقتی در کنار دیگران هستی،
آنها نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند!

“رابرت براولت”
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir