کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


من تو را برای شعر بر نمی گزینم

من تو را برای شعر بر نمی گزینم

من تو را برای شعر بر نمی گزینم

شعر

مرا برای تو برگزیده است

در هشیاری

به سراغت نمی آیم

هربار

از سوزش انگشتانم

در می یابم

که باز نام تو را می نوشته ام

حسین منزوی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir