کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


باز هم بلند شو _نیجه

دشواری

باز هم بلند شو ،
ایستادن کسی که زمینش زده اند ،
از کسی که به زور 
سرپایش نگه داشته اند 
زیباتر است!

فردریش نیچه 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir