کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


آدم است دیگر …

آدم است دیگر ...

آدم است دیگر …
گاهی حوصله ی هیچ چیز را هم ندارد حتی خودش

دوست دارد خودش را بردارد بریزد دور …
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir