کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


با زیباترین تعابیر جهان

با زیباترین تعابیر جهان

به کسی که عاشق توست
بگو هر روز
با زیباترین تعابیر جهان
بیدارت کند !
من اینجا هر شب تو را
با زیباترین تعابیر جهان
به خواب می سپارم …
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir