کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


شهریور عاشق اناربود

شهریور عاشق اناربود

شهریور عاشق اناربود
اما هیچ وقت حرف دلش رابه انار نزد ..
اخر انار شاهزاده ی باغ بود
تاج انار کجا… و شهریورکجا؟…!
انار اما فهمیده بود ،
می خواست بگوید ، او هم عاشق شهریوراست
اما هر بار تامی رسید، ….
فرصت شهریورتمام می شد
نه شهریوربه انارمی رسید
و نه انار می توانست شهریور را ببیند ،
دانه های دلش خون شد و ترک برداشت
سال هاست انار سرخ است …
سرخ از داغی وتندی عشق
وقرن هاست شهریور بوی پاییزمی دهد …
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir