کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


سرباز ها به دشمن شلیک نمی کنند

سرباز ها به دشمن شلیک نمی کنند

سرباز ها به دشمن شلیک نمی کنند
سربازها تنها به سربازها شلیک می کنند …!!
و این رازی است که هیچ فرمانده ایی به سرباز ها نمی گوید..!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir