کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


ما یک مشت سرباز بودیم

ما یک مشت سرباز بودیم

ما یک مشت سرباز بودیم
که به شوق وزیر شدن
تا آن انتهای صفحه شطرنج پیش رفتیم
امّا
اسب هم حسابمان نکردند …!!!!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir