کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


دو استکان چای داغ_حسین پناهی

چای

و رســالت مــن ايـن خـواهد بــود

تـا دو استـکان چـــاي ِ داغ را

از ميـــان ِ دويست جنـــگ ِ خونين

بـه سـلامت بـگذرانم

تـا در شبـي بــاراني

آن هـــا را

چشـــم در چشـــم ِ هـم نـوش کنيــم

حسيـــــن پنـاهي…
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir