کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


جواب بی نظیری است_البر کامو

البر

تقریبا؟!

جواب بی نظیری است! صحیح هم هست؛ ما در هر چیز فقط تقریبا هستیم…

سقوط/آلبر کامو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir