کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


چه شگفت است عشق !!

چه شگفت است عشق !!

امروز مرهمی جز عشق که ذات ِ درد است
برای ِ زخم های ِ زندگی نمی شناسم
چه شگفت است عشق !!
که هم زخم است و هم مرهم !

ايران درودی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir