کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مثـل بعضـی آدم هـا …

ادم

آدم وقتـی يـه حـس تکـرار نشـدنی رو بـا يکـی تجـربه ميکـنه ،

ديگـه نميتـونه اون حـس رو بـا کـس ديگـه ای تجـربه کنـه ،

بعضـی حـس هـا خـاص و نـاب هسـتند ؛

مثـل بعضـی آدم هـا !
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir