کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


شاهکار خدا _عاشقانه

شاهکار خدا بو

قلبم را در مِجری کهنه ای پنهان میکنم، در اتاقی که دریچه ایش نیست

از مهتابی به کوچه ی تاریک خم می شوم و به جای همه نومیدان می گریم ؛

آه من حرام شدم .

با اینهمه ای قلب دربه در ، از یاد مبر که ما ،

من و تو ، عشق را رعایت کرده ایم

از یاد مبر که ما ،

من و تو ، انسان را رعایت کرده ایم ؛

خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود .
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir