کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


در تاریکی چشمانت…

در تاریکی چشمانت

در تاریکی چشمانت را جستم
در تاریکی چشمانت را یافتم
وشبم پر ستاره شد
تورا صدا کردم….
در تاریکی شب دلم صدایت کرد.
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir