کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


میان ِ ماندن و نماندن

میان ِ ماندن و نماندن

میان ِ ماندن و نماندن
 فاصله 
تنها یك حرف ِ ساده بود
از قول  من به باران بی امان بگو
دل اگر دل باشد
آب از آسیاب  علاقه اش نمی افتد

سید علی صالحی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir