کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


به انتهای بودنم رسیده ام …

لبخند دردناک

به انتهای بودنم رسیده ام
اما 
اشک نمی ریزم
پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir