کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


گرگ را از سگ نمی توان تشخيص داد…

گرگ

ايـــن روزهـــا هــــوا خيلـــي غبـــار آلــــود اســـت؛
گـــرگ را از ســـگ نمــي تـــوان تشخيـــص داد !
هنگـــامـــي گـــرگ را مي شنـــاسيـــم؛
کـــه دريـــده شـــده ايــــم
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir