کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مزرعه را ملخ ها جویدند و ما …

مترسک

مــزرعـه را..
ملـــخ هــا جــويــدنــد !
و مــا ..
بــــرايِ کـلاغهــا “متـــرسک” سـاختــــيم !
و ايـن بــود ،
شــروعِ جـــــهالــت …!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir