کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


سخت ترین دو راهی فراموش کردن و انتظار …

دوراهی

سخت ترین دو راهی
دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است
گاهی کامل فراموش می کنی
و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی
و گاهی آنقدر منتظر می مانی
تا وقتی که میفهمی زودتر از این ها باید فراموش میکردی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir