کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زيادی که خودتو دست پايين بگيری …

نگاه مغرور

زيادی که خودتو دست پايين بگيری
ميفتي زير پای کسی که يه روز به اوج رسونديش !
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir