کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


بازی با هم بودن…

بازی باهم بودن

کنــارت هستند ؛ تا کـــي !؟
تا وقتـــي که به تو احتــياج دارند …
از پيشــت ميروند يک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتي کســي جايت آمد …
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعي که کسي ديگر را براي دوســت داشـتن پيــدا کنـند …
ميگويــند : عاشــقت هســتند براي هميشه نه …
فقط تا وقتي که نوبت بــــــازي با تو تمام بشود !
و اين است بازي باهــم بودن … !
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir