کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


آدمها موجوداتی هستند …

دوری کردن

آدم هــــا موجوداتـــي هســــتند که،
بــــراي نزديکـــــــــ شدنشــــون،
بايد ازشــــون دوريــــــــــ کـــرد…
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir