کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


يک جنگل چوب سادگی را خوردن – سادگی

جنگل سادگی

جنگل فقط ديدني نيست
فقط سوختني نيست
خوردني هم هست
من يک جنگل چوب سادگي ام را خورده ام . . .
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir